• Foment del Treball celebra aquest acord que considera equilibrat i que brinda a les empreses eines de flexibilitat interna que són fonamentals

Foment del Treball Nacional formalitza la signatura del nou Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024, juntament amb l’organització sindical CCOO i Pimec. Aquest conveni, el de major afectació en nombre d’empreses i persones treballadores a Catalunya, és el resultat d’un extens procés de negociació que es va dur a terme durant l’any 2022 i principis de 2023.

Aquesta signatura posa fi a una negociació que es va prolongar durant 19 mesos. Aquest acord destaca pels seus avanços en matèria salarial i aspectes socials, així com la introducció de mecanismes de flexibilitat que són crucials per a les empreses en l’actual entorn laboral.

Foment del Treball Nacional valora especialment la rellevància d’aquest Conveni Col·lectiu que segueix els paràmetres i criteris del V Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (V AENC), proporcionant estabilitat, certesa jurídica i pau social en el seu àmbit d’aplicació. Aquest conveni afecta a més de 50.000 empreses i a més de 250.000 persones treballadores, de les quals el 70% són dones.

Els punts clau del nou Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024, que són d’especial interès per a les empreses, són els següents:

Increments Salarials: S’estableixen increments salarials del 4%, 4% i 3% per als anys 2022, 2023 i 2024 respectivament. A més, es contempla una revisió salarial addicional si l’IPC interanual de desembre supera uns certs valors.

 Compensació i Absorció: S’estableix una excepció per als anys 2022, 2023 i 2024 en la qual els increments salarials acordats no seran compensables ni absorbibles en un 50% dels salaris que no aconsegueixin uns certs valors mínims.

 Contractació Laboral: S’introdueixen elements de flexibilitat interna, com l’ampliació a 12 mesos del contracte de durada determinada, la previsió del contracte fix-discontinu a temps parcial i l’ampliació del període de prova per als contractes indefinits.

 Treball a Distància: Es regulen aspectes importants del treball a distància, incloent-hi una compensació de 1,5€ per dia efectiu de treball a distància o teletreball, vinculat a cobrir despeses addicionals, que es derivin del treball a distància/teletreball.

 Jornada Laboral: Es redueix la jornada laboral en 4 hores anuals a partir de 2023.

Altres Aspectes: Es milloren aspectes relacionats amb l’excedència voluntària, s’estableixen mesures per a la seguretat i salut laboral en el treball amb pantalles i s’adapta la regulació de la jubilació forçosa.

Foment del Treball celebra aquest acord que considera equilibrat i que brinda a les empreses eines de flexibilitat interna que són fonamentals en el panorama econòmic actual. La patronal catalana agraeix l’esforç  de les diferents organitzacions territorials que han participat en la negociació.

Els membres de la Comissió Negociadora del Conveni per part de Foment han estat Javier Ibars, Joan Sales, Rosa Armengol, Montserrat Baldrich, Cristina López, Yésika Aguilar, Mireia Recio i Laura Zapata.