QUI SOM?

La Unió Empresarial Intersectorial – UEI– va ser creada l’any 1978 amb l’objectiu d’agrupar les Unions Patronals i Gremis d’àmbit sectorial, que actuaven a la comarca on té la seu social.

Avui, continua sent una agrupació de diferents entitats que tenen una finalitat comuna: representar institucionalment a l’empresari.

L’any 2001 la Unió Empresarial, fruit de la seva evolució i consolidació com a Federació, amplia el seu marc d’actuació passant a denominar-se Unió Empresarial Intersectorial-Cercle d’Empresaris, UEI-CERCLEM.

Com a ent d’àmbit superior, dóna infraestructura i mitjans per desenvolupar les activitats pròpies de cada una de les patronals i gremis sectorials integrats a la Unió. I tenint associacions i gremis d’àmbit del territori d’Espanya en uns casos i de Catalunya en altres, té en el seu si, el CERCLE D’EMPRESARIS que és l’òrgan de prestigi en la relació i trobada d’empresaris, d’opinió, debat i expresió de la veu empresarial en el seu conjunt, tenint aquest un funcionament totalment autònom i obert a tots els empresaris com a tals.

El seu objectiu genèric és salvaguardar els interessos de totes les empreses que voluntàriament estiguin associades, constituint un grup únic d’acció davant les administracions públiques, els sindicats i les organitzacions polítiques i socials.

Les empreses, a la UEI-CERCLEM reben assessorament a través dels seus diferents departaments, serveis de valor afegit i formació.

La UEI-CERCLEM es cofundadora de FEPIME (Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) i de AIAC (Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya), està adscrita a Foment del Treball Nacional i, en conseqüència, a la patronal d’àmbit nacional CEOE (Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials).