Dijous 14 de març a les 9.30h

Les llicències i autoritzacions d’activitats són un laberint en el qual és fàcil perdre’s.

Cal tenir clar quins són els tipus de llicències i autoritzacions que ens poden exigir per a exercir la nostra activitat, i en especial entendre com interactua la situació urbanística de les finques amb les autoritzacions de les activitats.

En aquest esmorzar de treball, parlarem breument del procediment d’autoritzacions de les activitats, del procediment d’autorització i la necessitat d’avaluació ambiental i explicarem en quins casos es pot exigir algun tipus de compensació pel retard en la concessió de les llicències, i en quins casos l’exigència d’una llicència pot ser il·legal.

PUNTS A TOCAR:

  • Les llicències i autoritzacions. Tipus de llicències i qüestions generals
  • Llicències d’activitat d’acord amb la llei 20/2009, de prevenció i control de les activitats
  • Les llicències i el plantejament urbanístic. Quan es pot demanar llicència i quins altres aspectes cal tenir en compte?
  • Les llicències per a usos i obres provisionals (llicències ” a precari”)
  • Les llicències en terrenys ubicats en sòl no urbanitzable
  • Recursos judicials. Possibles compensacions per demora en la concessió de la llicència
  • Les llicències i la llibertat d’establiment. Supòsits en els quals és il·legal exigir una llicència o autorització per a exercir l’activitat
  • Conclusions

PONENT

  • Aleix Canals – Advocat en Clavell Canal Consulting i expert en Dret Administratiu i Urbanístic
Inscripció gratuïta

COL·LABORA

CLAVELL CANALS CONSULTING