Curs: Electricitat industrial i electrònica

Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

ELECTRICITAT INDUSTRIAL I ELECTRÒNICA

 • Dates: 03/04/24 al 12/06/24
 • Dies: Dilluns i Dimecres
 • Horari: De 17 a 20 h
 • Total hores curs: 60h
 • Curs presencial
 • Lloc: Unió Empresarial Intersectorial

Objectius generals:

 • Conèixer tots els elements de control i comandament Elèctrics i Electronics dins del⁣
  sector Industrial, de línies automatitzades.
 • Ser capaç d’instal·lar, mantenir, verificar i solucionar avaries elèctriques i electròniques.

Objectius específics:

 • En finalitzar, els alumnes seran capaços d’instal·lar, muntar, revisar i analitzar els⁣
  elements electromecànics i components electrònics que conformen un l’automatització⁣
  de qualsevol maquinaria industrial.⁣
 • A més de realitzar el manteniment preventiu i/o correctiu dels components⁣
  electromecànics, elèctrics i electrònics del sistema⁣
 • Adquirir coneixements, així com al desenvolupament d’habilitats i actituds,⁣
  corresponents a les tasques del personal tècnic de l’empresa.
 • MODUL 1: ELECTRICITAT INDUSTRIAL (10 HORES)⁣
 • MÒDUL 2: XARXES DE DISTRIBUCIO (4 Hores)⁣
 • MODUL 3: RECEPTORS (4 hores)⁣
 • MODUL 4: SIMBOLOGIA ELECTRICA (4 Hores)⁣
 • MODUL 5: AUTOMATISMES INDUSTRIALS (10 Hores)⁣
 • MODUL 6: VARIADORS DE FREQÜÈNCIA (3 Hores)⁣
 • MODUL 7: ELECTRÒNICA BÀSICA (16 Hores)⁣
 • MÒDUL 8: CONTROL ELECTRÒNIC (3 Hores)⁣
 • MÒDUL 9: TECNOLOGIA SMD (4 hores)⁣
 • MÒDUL 10: SOSTENIBILITAT I ECONOMIA VERDA CIRCULAR  (4 hores)

PASSOS A SEGUIR PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex

 1. Pots descarregar el document a continuació

DESCARREGAR Annex 1 – Curs Electricitat industrial i Electrònica

MOLT IMPORTANT: AQUEST DOCUMENT S’HA DE PORTAT EL PRIMER DIA L’ORIGINAL

PAS 2:

Fer fotocòpia del DNI en vigor

PAS 3:

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

 • Fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades; el número de la Seguretat Social del treballador, núm de Seguretat Sicual de l’empresa i CIF de l’empresa

SI ETS AUTÒNOM

 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 4:

Enviar tota la documentació per e-mail a: jsanchez@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES ABANS DEL 25 DE MARÇ DE 2024

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant, preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.

DOCUMENTACIÓ

 • Fotocòpia DNI
 • Documentació acreditativa de la seva situació laboral (capçalera de la nòmina, vida laboral, certificat d’empresa, rebut d’autònoms o document acreditatiu de la situació de demandant d’ocupació no ocupat_DONO).

Treballadors/res en actiu que vulguin adquirir/ampliar els coneixements sobre la negociació i el tancament eficaç de vendes.

ACREDITACIÓ ACADÈMICA

Diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot Formació i per l’entitat subvencionadora, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant, preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.

2024-04-04T13:04:15+01:00