Des de Confemetal, ens actualitzen l’estat de la RD f’envasos i residus d’envasos. com sabeu a principis d’aquest any i fins el dia 30 d’abril de 2023 els procediments relatius a informació anual sobre envasos estaven a la seu electrònica en mode de proves. Això vol dir que es podia entrar en el procediment i incorporar informació i guardar, però no es permetia en aquell moment signar ni registrar les declaracions.

De conformitat amb la disposició tranitòria seguna del Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, es van establir una sèrie de períodes extraordinaris per a la remissió de dades corresponents a envasos posats al mercat espanyol l’any 2021 i l’any 2022. Aquests períodes eren els següents:

  • Del 01/01/2023 fins a 30/04/2023. Període de proves, s’enregistren dades per a l’any simbòlic 1000. El procediment no permet la signatura ni el registre d’aquestes dades
  • Del 01/05/2023 fins al 31/07/2023. Període d’enregistrament de dades oer a l’any que reporti 2021
  • del 01/08/2023 fins al 31/10/2023. Període d’enregistrament de dades per a l’any que reporti 2022

Havenr ja transcorregut el perídode corresponent al reporti de dades 2021, el Ministeri ha emès un AVÍS pel qual se’ns informa que en cas d’haver de fer alguna modificació sobre les dades trameses l’any 2021 o de fer la declaració de l’any 2021 en no haver-la pogut realitzar en el període estipulat inicialment, pot dur-la a terme únicament en el termini que indiquem a continuació: Període extraordinari improrrogable per introduir les dades d’envasos posats al mercat el 2021: de l’1 al 30 de novembre de 2023 (tots dos inclusivament).

Us recordem que l’àmbit d’aquesta norma inclou no només envasos domèstics i comercials sinó també envasos industrials, raó per la qual qualsevol indústria ha de prendre la norma en consideració.

D’altra banda, informeu-vos que el MITERD ha publicat un document amb preguntes freqüents a l’hora de poder fer el registre de productors de producte i les declaracions anuals.

Veure MITERD