La Llei orgànica 3/2007 sobre l’igualtat d’oportunitats, obliga a totes les empreses a promoure unes condicions de treball que evitin delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, incloses les comeses en l’àmbit digital.⁣

Les empreses deuen a més demostrar que han adoptat totes les mesures suficients i necessàries perquè aquest tipus de conductes no es produeixin en l’entorn laboral, fent responsable la mateixa empresa o persona jurídica dels delictes que en aquest sentit puguin arribar a produir-se a conseqüència d’una relació laboral.⁣

El protocol d’assetjament sexual, el protocol d’assetjament discriminatori, el canal de denúncies… són només alguns dels punts de partida per a una sèrie d’obligacions que s’hauran d’incorporar en el dia a dia de les organitzacions, gestionant i prevenint aquest tipus de situacions i erradicant les mateixes a partir del seu coneixement, fent així responsable a la pròpia empresa o persona jurídica dels delictes que en aquest sentit podrien arribar a produir-se a conseqüència d’una relació laboral.

PROGRAMA JORNADA SOBRE L'ASSETJAMENT SEXUAL
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA