· La Generalitat de Catalunya vol incentivar a les empreses a implantar l’economia circular en els seus processos o a desenvolupar tecnologia innovadora per a tercers

El dimarts dia 28 de juny s’ha presentat la convocatòria d’ajuts d’aquest any per a projectes d’economia circular en l’àmbit de residus. El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, i la directora d’Innovació d’ACCIÓ, Àurea Rodríguez, han fet públic les bases de la línia de subvencions per a Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus per a l’any 2020.

Projectes

Partint de la convocatòria, se subvencionaran projectes:

  • En els quals el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l’economia.
  • Que generin el mínim de residus possible.
  • Que caminin cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
  • Millorin els processos de tractament de residus amb per recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit.

Economia circular i noves oportunitats

El Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) de l’ARC ha de contribuir, des de l’àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, a l’ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats.

Aquests objectius estan alineats amb els de la Unió Europea que, a finals de 2015, va publicar un paquet de mesures sobre l’economia circular per impulsar la competitivitat, crear llocs de feina i generar un creixement sostenible i el març de 2020 va publicar el nou Pla d’Acció d’Economia Circular, en el marc del Green Deal publicat a finals de 2019. Amb aquestes mesures es pretén transformar l’economia, obrint camí a noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes, sense limitar-lo a l’etapa de fabricació o a la de fi de vida.

 

DESCARREGAR RESSOLUCIÓ AMB LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ