La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts per a la retirada de residus de materials amb Amiant i construccions amb amiant.

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i la gestió dels residus d’amiant serà en dues línies d’actuació:

  • Annex 1: Retirada d’amiant destinada a propietaris de béns immobles que inclou la retirada, el transport del residu i la gestió del residu amb un percentatge de 100% de les factures amb un màxim de 30.000€ i serà amb concurs de concurrència simple.
  • Annex II: Se subvenciona un percentatge de la retirada de l’amiant i nova coberta segons el m² i de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic, segons la potència del pic de la instal·lació.

Si vols més informació, contacta amb nosaltres al Tel. 93 860 47 00

o envia un correu a comunicacio@uei.cat

Col·labora Bellavista Enginyeria