· Resten prohibits tots els desplaçaments per les vies públiques entre les 22:00h i les 6:00h

El dia 25 d’octubre, la Generalitat de Catalunya va decretar les restriccions de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 a tot el territori català. Segons la resolució, resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22:00h i les 6:00h.

Pel que fa a l’horari màxim d’obertura al públic, els serveis, activitats recreatives i esportives, comerç i restauració serà fins les 21:00h. En cas d’activitats culturals i espectacles públics i de l’activitat de servei a domicili de la restauració a domicili serà a les 22:00h.

Excepcions

  • Assistència sanitària d’urgència.
  • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència.
  • Desplaçaments de persones treballadores per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar via teletreball.
  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 4:00h i les 6:00h.