· Les restriccions entreran en vigor el dijous 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies fins el 17 de gener

A causa de l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, el PROCICAT ha aprovat que cal revisar les mesures de prevenció i control vigents i dur a terme una nova escalada. Les noves mesures aprovades entraran en vigor el dijous dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. No obstant això, com sempre, seran avaluades contínuament. Entre les mesures més destacades hi ha el confinament municipal, el tancament dels centres comercials o dels gimnasos.

A continuació presentem les restriccions ratificades pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Mobilitat

 • Es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.
 • Se suspèn l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.

Trobades

 • Les trobades familiars i/o socials no poden superar les sis persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència.
 • Es recomana que les trobades en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es limitin tant com sigui possible i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Empreses

Es recomana el teletreball, excepte quan no sigui possible. Se suspenen els congressos, les convencions, fires i activitats assimilables.

Hostaleria

 • Les terrasses romandran obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules al 100% de l’aforament. A l’interior s’establirà un 30% de l’aforament.
 • Tant a la terrassa com a l’interior es manté la limitació de 4 persones per taula, excepte quan es tracti d’un mateix grup bombolla, així com els horaris: de 7:30 a 9:30 i de 13:00 a 15:30h. La resta de l’horari només es podrà recollir a establiment o lliurament a domicili.

Comerç i centres comercials

 • Se suspèn l’obertura al públic dels locals de més de 400 metres quadrats i dels centres comercials.
 • Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la afluència més gran, que es dóna en cap de setmana.
 • Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat.
 • S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

Activitats culturals i esportives

 • Tancament dels establiments esportius que es troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.
 • S’ajornen les competicions esportives, a excepció de les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima. També oberts museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament. Se suspenen les activitats fora de la programació habitual dels establiments culturals.