El passat dimecres 8 de maig el Cercle d’Empresaris de la Unió Empresarial (UEI) va acollir a Natàlia Mas en un dels dinar-tertúlia celebrat a la seu de la UEI on una trentena d’empresaris del Vallès Oriental van poder compartir taula amb l’actual consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat.

Mas, després de la presentació per part del president de la UEI, Pep Garcia, on va introduir breument a la consellera i va donar les gràcies per la seva assistència, va iniciar la ponència parlant del creixement econòmic. La consellera va destacar els dos elements que sustenten aquestes taxes de creixement: els rècords d’ocupació i el creixement de xifres d’inversió estrangera.

“L’objectiu és acompanyar i donar suport a les inversions del país, però també mirar de promoure, de ser selectius i d’impulsar inversió estrangera que arreu del territori suposi un efecte tractor”, apuntava la consellera

La ponent va continuar parlant del pressupost de la Generalitat, el qual ha crescut un 26% en tres anys, però tot i aquest increment i les taxes de creixement, la Generalitat de Catalunya continua trobant-se en dèficit fiscal i amb un gran desavantatge respecte a Europa.

“La implementació que es fa a l’Estat espanyol d’aquestes regles fiscals europees és desproporcionada. Hi ha un marge de dèficit que se’l queda el Govern espanyol i, tant comunitats autònomes com municipis se’ls hi permet un creixement molt inercial de despesa que no ens permet corregir dèficits de finançament en molts àmbits”, comentava Mas.

Per finalitzar la ponència la consellera va comentar la proposta de finançament singular de la Generalitat, els objectius de la qual són: una major sobirania tributària, una plena responsabilitat fiscal, garantir la suficiència financera i la transparència i rendiment de comptes.

Un cop finalitzada la seva interpretació, Natàlia Mas va compartir taula amb els empresaris que van assistir a l’acte, els quals van formular qüestions fiscals i relacionades amb la despesa energètica a la consellera abans de començar el dinar.