· L’entitat celebra el seu 10è aniversari amb la constitució oficial de l’associació, i la presentació com a tal a la Unió Empresarial

L’associació FEM Vallès celebra els seus primers 10 anys de vida, i el millor regal ha estat la constitució oficial de l’entitat. L’acte de presentació s’ha dut a terme a la Unió Empresarial (UEI). A més a més, s’ha establert que el domicili social de l’associació per a la promoció del Vallès s’estableix a la seu de la UEI, a l’Avinguda Europa, núm. 21 de Granollers. L’objectiu principal és el de potenciar la importància econòmica del territori vallesà i de superar la condició de perifèria metropolitana en què el Vallès ha estat permanentment situat.

Fa exactament 10 anys, va nèixer FEM Vallès fruit de la constatació de la unitat productiva que representa el Vallès -Oriental i Occidental-. El principal eix de treball de l’entitat, gira entorn la necessitat d’una estructuració metropolitana i la dotació d’una ordenació territorial. Cal afegir que l’associació té altres finalitats entre les quals s’hi troben:

 • Ser una veu coordinada i unida del teixit social del Vallès Oriental i Occidental, representant els diferents àmbits, per aportar coneixement i propostes concretes per la millora del territori.
 • Debatre i incorporar les propostes que s’acordin sobre el territori i la seva millora per part dels diferents organismes que hi participen.
 • Impulsar la creació d’infraestructures i iniciatives que vagin encaminades a afavorir la qualitat de vida de les persones, l’economia productiva i la creació d’ocupació en el Vallés.
 • Defensar polítiques d’inversió i actuació que, de forma coordinada, millorin les connexions, infraestructures i equipaments socials del territori.

Accions

Per aconseguir aquestes finalitats explicades anteriorment FEM Vallès vol portar a terme les activitats següents:

 • Organitzar jornades i taules de debat amb l’objectiu de crear i compartir coneixement per elaborar les propostes de millora.
 • Establir diàleg amb les diferents institucions i nivells governamentals de les propostes de l’associació.
 • Actuar com a lobby sobre qüestions territorials, d’infraestructures i de mobilitat.
 • Emetre opinió pública un cop consensuada amb tots els seus membres.
 • Promoure propostes i coneixement per a la millora del desenvolupament del territori.
 • Promoure una visió estratègica del territori.

Associacions integrades

 1. Cecot
 2. Unió Empresarial (UEI)
 3. Ciesc
 4. Via Vallès
 5. Sant Cugat Empresarial (SCE)
 6. Baricentro
 7. Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Delegació del Vallès
 8. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’edificació de Barcelona. Delegacions del V. Or. i Occ. (CAATEEB)
 9. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Delegació del Vallès (COAC)
 10. CCOO
 11. Cambra de Comerç de Terrassa
 12. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER)
 13. Circuit Barcelona – Catalunya
 14. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 15. Sagalés
 16. Transports Urbans de Sabadell (TUS)
 17. Delegació de la Cambra de Barcelona al Vallès Oriental
 18. Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes (ACTU)

Junta Directiva

 • Presidència: Antoni Abad i Pous (CECOT).
 • Secretaria General: Joaquim Colom Royo (UEI)
 • Vicepresidència: Joan Díaz i José (UEI).
 • Secretaria: Alicia Bosch i Palma (CIESC).
 • Tresoreria: Emilià Lázaro Gomà (Cambra de Comerç de Terrassa).
 • Vocal: Roser Xalabarder Sagalés (Delegació de la Cambra de Barcelona al Vallès Oriental).
 • Vocal: Josep Alberich Monsó (Via Vallès).
 • Vocal: Carme Miralles i Guasch (Universitat Autònoma de Barcelona).