· Aquesta decisió ha estat aprovada gràcies a l’acord entre el Govern espanyol i els agents socials

Tot i estar cada cop més a prop de la normalitat, les mesures com la prorrogació dels ERTO fins el 28 de febrer de 2022 permetran a les empreses seguir agafant aire. El Govern espanyol i els agents socials han arribat a un acord aquesta setmana, on totes les parts hi surten beneficiades. Es tracta del VI Acord en Defensa de l’Ocupació assolit en el marc del diàleg social.

ERTO 28/02/2022

Segons informacions facilitades pel mateix Govern, i a l’espera de la publicació al BOE del corresponent Decret Llei, la pròrroga tindria les següents característiques:

  • Pròrroga dels expedients vigents durant el mes d’octubre amb les condicions fins ara existents.
  • Inici de les noves modalitats a 1 de novembre prèvia tramitació de la pròrroga davant l’autoritat laboral competent entre el 1 i el 15 d’octubre. L’extensió seria vigent fins al 28 de febrer de 2022.
  • Els nous ERTO podran accedir a exoneracions de cotització del 40% a empreses de més de 10 persones treballadores, i del 50% a empreses de menys de 10. En ambdós casos, l’exoneració pot arribar al 80% si s’imparteixen accions formatives amb les persones afectades abans del 30 de juny de 2022.
  • Es manté la clàusula de salvaguarda de l’ocupació mitjançant la qual l’acomiadament d’una persona treballadora durant sis mesos comportaria la pèrdua de totes les exoneracions per a totes les persones afectades per expedients.
  • Els ERTO seguiran comptant amb les clàusules com, entre altres, l’anomenat comptador a zero de prestacions i subsidis d’atur, que s’amplia fins al 1 de gener de 2023, i també les limitacions a la subcontractació, a la realització d’hores extraordinàries o els límits relacionats amb el repartiment de dividends i l’accés a aquests ajuts per part d’empreses domiciliades en paradisos fiscals.
  • Es mantenen també els beneficis pels treballadors a temps parcial i la prestació extraordinaria per desocupació per als treballadors fixos discontinus.