· Més de la meitat de petites i mitjanes empreses de Catalunya s’acolliran a un ERTO

La crisi del coronavirus segueix percutint agressivament en l’economia espanyola, i en conseqüència a la catalana. Dins del context actual, el Govern ha aprovat una sèrie de mesures per tal de contrarrestar aquesta crisi, però de moment es consideren insuficients, i sobretot des de les PIMEs, es demanen altres solucions que la d’utilitzar ERTOs.

El dia 30 de març es van contabilitzar que més de 70.000 empreses s’han acollit a aquesta mesura, amb la repercussió que això suposa amb més de 528.000 persones afectades arreu de Catalunya. La situació causada pel COVID-19, ha convertit en protagonista absolut als ERTOs. Però, què és un ERTO? Quins efectes té dur-los a terme per part de les empreses?

 

ERTO

Un ERTO és un Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació. Com bé diu la definició, un ERTO no és un acomiadament sinó una suspensió temporal del contracte amb dret a atur. En el cas dels ERTO per força major que entren per decret en el cas del coronavirus, una de les principals condicions per a les empreses que el duguin a terme és mantenir l’ocupació del treballador durant almenys sis mesos un cop acabat el procés; sinó, l’empresa haurà de retornar les ajudes que li otorga l’Estat.

Segons les últimes dades que es té des del Departament d’Empresa i Coneixament de la Generalitat de Catalunya, el dia 30 de març es van comptabilitzar més de 70.000 ERTOs, amb l’afectació directe de 528.120 treballadors.

Per tant, els ERTOs no són una solució agradable per les empreses, però sí que necessària per salvaguardar econòmicament la continuïtat de cada empresa. El problema és que les mesures que està portant a terme el Govern Espanyol no s’estan ajustant a la que es requereix des de les patronals.

 

Mesures requerides

Per començar, els ERTOs s’haurien de declarar en la seva totalitat de força major, d’aquesta manera es tindria l’exoneració del 100% de les quotes de la Seguretat Social i l’empresa no tindria una despesa considerable per aplicar l’ERTO. Segons les dades de la Generalitat, només 2.000 expedients  s’han considerat de força major.

De la mateixa manera, des de les patronals es demana una major compensació per la pèrdua d’ingressos que tindran totes les empreses durant el confinament que no se sap quan s’acabarà i es podrà rependre l’activitat laboral amb normalitat. Seguint aquestes mesures es podria generar un context pròsper per a les empreses i on poguéssin afrontar aquest període de confinament amb la seguretat que les seves empreses tindran continuïtat quan la situació del coronavirus s’hagi estabilitzat.