Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

Gestió de Xarxes Socials:

 • Dates:  21 de març al 25 d’abril (18 d’abril no hi ha classe)
 • Dies: Dilluns i dimecres
 • Horari: De 18h a 21h.

AQUEST CURS ES POT FER EN FORMAT VIRTUAL I PRESENCIAL

Veure contingut del curs fent clic a continuació

El curs de Xarxes socials de 30 hores t’ensenyarà com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació.

Objectius generals del curs

 • Conèixer la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l’actualitat.
 • Comprendre la tipologia de xarxes socials.

Contingut general del curs

 • Història de les xarxes socials, evolució i situació actual

 • Tipologia de xarxes socials

  • Planificar estratègia a les xarxes socials.
  • Estratègia a Facebook.
  • Estratègia a Twitter.
  • Estratègia a Linkedin.
  • Estratègia a Google+.
  • Estratègia a Youtube.
  • Estratègia a Pinterest.
  • Estratègia a Instagram.
  • Anàlisis a les xarxes socials.
 • Compartir coneixements i continguts a la xarxa

  • Com gestionar els continguts a cada xarxa.
 • Seguretat i imatge a les xarxes socials

PERÒ A MÉS TAMBÉ PARLAREM DE:

LA FIGURA DEL CM

 • Introducció a la professió
 • Tipus de xarxes socials
 • Característiques d’un CM
 • Tipus de CM
 • Estructura d’un departament de màrqueting
 • Tasques del CM

ESTRATÈGIA EN XARXES SOCIALS

 • Anàlisis de xarxes socials
 • Estratègia en xarxes socials
 • Objectiu de les xarxes socials
 • Claus de la comunicació en xarxes socials

SOCIAL MEDIA PLAN

 • Brífing
 • Anàlisi intern
 • Posicionament
 • Reputació
 • Competència
 • Referents
 • DAFO
 • Target/Buyer persona
 • Ús de plataformes
 • Objectius
 • Pla de màrqueting

CONTINGUTS

 • Tipus de contingut segons Google
 • Branded Content
 • Màrqueting de continguts
 • Real Time màrqueting
 • Exemples de contingut
 • Curació de continguts

INTRODUCCIÓ A INSTAGRAM

 • Funcionament de l’algorisme
 • Limitacions d’Instagram
 • Accions a evitar
 • Interfície

CONFIGURACIÓ DEL COMPTE

 • Creació de compte
 • Compte personal vs. empresa
 • Biografia
 • Destacats

PLA ESTRATÈGIC A XARXES SOCIALS

 • Manual de marca
 • To de comunicació
 • Tipus de feed
 • Idees de contingut
 • Freqüència de publicació
 • Horaris
 • Mètodes de treball
 • Equilibri de contingut
 • Etiquetes
 • Com aconseguir seguidors
 • Guia de mesures i especificacions

DISSENY DE PECES GRÀFIQUES

 • Paleta de colors
 • Eines
 • Imatges recurs
 • Gestió i programació
 • Edició
 • Altres
 • Introducció a Canva

PLA DE CONTINGUT

 • Pilars de contingut
 • Calendarització
 • Graella de contingut
 • Inspiració i tendències de contingut
 • Calendari de dates festives

COPYWRITING

 • Què és el copywriting?
 • Copywriting bàsic

ENGAGEMENT

 • Què és el engagement?
 • Mètriques per a mesurar-ho
 • Fórmula engagement rate

Amb aquest curs tindràs el coneixement necessari per començar a gestionar les teves xarxes socials com sempre has volgut!

PASSOS A SEGUIR PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVA AQUÍ

PAS 2:

Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex 1. Pots descarregar el document a continuació:

DESCARREGAR ANNEX 1 XARXES SOCIALS

PAS 3

Fer fotocòpia del DNI en vigor.

PAS 4

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades: El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM

 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 5

Enviar tota la documentació per e-mail a: formacio@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

RECORDA! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.