· La iniciativa, impulsada per la TVOA on la UEI té un pes important, és per fer una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis d’FP de la comarca

El Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la creació del Consell de la Formació Professional (FP) i l’Ocupació del Vallès Oriental i el seu reglament de funcionament. Prèviament, al juny, va ser validat pel Consell d’Alcaldies de la comarca. Aquesta iniciativa impulsada per la Taula del Vallès Oriental Avança (TVOA), d’on la Unió Empresarial (UEI) hi forma part, té l’objectiu de planificar una formació professional que s’ajusti a les necessitats de les empreses del territori. A més a més, també servirà per definir les estratègies de desenvolupament econòmic productiu locals i comarcal, a mitjà i llarg termini.

La Formació Professional

El Consell de l’FP es proposa, entre d’altres, planificar l’oferta de la Formació Professional per ajustar-la a les necessitats dels sectors i les empreses del territori. D’aquesta manera es podrà mantenir un mapa actualitzat i accessible a tothom dels serveis de formació professional de la comarca. També s’utilitzarà per gestionar les propostes de millora i d’actuació dels centres educatius i formatius, juntament amb la col·laboració dels ajuntaments i les empreses.

Un dels grans reptes de la Unió Empresarial, i que juntament amb la TVOA s’està treballant, és la d’impulsar l’FP dual i les relacions entre centres i empreses per reforçar els vincles per a la realització de pràctiques. Joaquim Colom, director general de la UEI, afirma que “moltes empreses de l’ecosistema de la UEI ja treballen amb l’FP dual i la valoració final és molt positiva. Gràcies a aquestes pràctiques els empresaris/es aconsegueixen incorporar en plantilla alguns alumnes en pràctiques“.

Fomentar la innovació i la recerca en la formació promovent projectes pilot d’FP al territori és un altre dels temes que es vol treballar des d’aquesta iniciativa. Amb tot, seguirà essent clau potenciar la mobilitat i les pràctiques internacionals, per poder donar prestigi de l’FP al Vallès Oriental i fer-ne la difusió pertinent.

Problemàtica en el mercat laboral

Avui dia és evident que hi ha una problemàtica al mercat laboral. Els oficis estan en perill d’extinció i és per això que projectes com el del Consell de l’FP i l’Ocupació del Vallès Oriental són molt necessaris. “Les empreses ens sol·liciten desesperadament fusters, soldadors, mecànics, i molts altres oficis tradicionals del Vallès Oriental, que actualment estan mancats de treballadors joves al sector“, explica Joaquim Colom.

Des de la UEI i Taula Vallès Oriental Avança (TVOA) es considera que el mercat laboral està en un procés de canvi constant, i que és imprescindible l’adquisició de nous aprenentatges i competències al llarg de la vida per garantir la inclusió laboral i social i millorar la competitivitat de les empreses. Per això es reclama adaptar la formació professional als nous models productius de les empreses i acompanyar les persones en la seva presa de decisions personals, acadèmiques i professionals mitjançant la informació i l’orientació, sobretot en les transicions educatives.