· La Covid-19 ha comportat un canvi de paradigma que ha fet canviar el model estructural de les empreses més digitalitzat encara

El capità del vaixell estava portant el rumb de la seva empresa entre aigües mogudes. De fet, sempre ha estat així. Els líders empresarials es consideren persones versàtils i amb una capacitat d’adaptabilitat molt alta, per poder readreçar el rumb del vaixell quan aquest perd el nord. Malgrat tot, quan semblava que aquests líders aconseguien trobar la solució i passar la tempesta de la innovació i la transformació digital de les empreses, s’han vist enfosats per un tsunami que no s’esperaven: la Covid-19.

Quan sabíem les respostes ens van canviar les preguntes” deia Mario Benedetti. En el dia a dia actual hem pogut veure canvis considerables com la introducció del model online de jornada laboral –teletreball-, un model més híbrid alternant l’opció virtual i la presencial o canviar el rumb a llarg termini de les empreses, per un de més a curt termini. Per aquest motiu, els líders empresarials actuals hauran de tenir moltes més habilitats que els directius d’anys enrere.

Antonio Núñez, del diari Expansión, i Luis Huete, de l’IESE, han volgut fer un estudi precisament a persones que ocupen alts càrrecs de direcció d’empreses. Els resultats han acabat creant un decàleg de les competències directives que hauria de permetre als líder empresarials moure’s entre les aigües turbulentes que s’aproximen.

Decàleg de competències directives

  1. Un lideratge fort i integrador amb capacitat de motivar, inspirar i unir a les persones. L’exigència i la proximitat són dos valors que combinats funcionen. La complexitat de les tasques que fan les empreses fa que cada dia sigui més necessari el lideratge d’un equip divers, complementari i col·laboratiu.
  2. Visió estratègica a llarg termini, però revisable a curt termini. Perquè una organització segueixi una s’han de definir prioritats a curt i llarg termini i revisar-les amb la freqüència que exigeixi el ritme de canvi del mercat.
  3. Flexibilitat, adaptabilitat i gestió del canvi. El mercat és fluid i la contínua adaptabilitat als canvis requereix una organització amb més coneixement compartit i amb majors nivells de delegació.
  4. Valors i exemplaritat: solidaritat, proximitat, humilitat, optimisme, valentia. Són creences a través de les quals s’interpreta la realitat i es tria el perfil de dels treballadors de l’empresa. Liderar essent un exemple per a tots.
  5. Resiliència i gestió de l’adversitat. L’adversitat es combat amb les eines que es té, no en les que no es té. A més, se superaran aquestes adversitats pensant en el que un pot fer, i no en el que uns altres han de fer.
  6. Innovar en l’era digital. La batalla en els mercats són batalles entre models de negoci. El futur és digital. La innovació digital dels models de negoci és una tasca en la qual els líders han de convocar al talent intern i extern.
  7. La millora del procés en la presa de decisions és una tasca pendent. Els directius estan també subjectes a pressions i responsabilitats que, a vegades, poden distorsionar la presa de decisions. Es necessita del Big Data per a poder analitzar les dades i extreure’n conclusions objectives, per posteriorment poder escollir la decisió més adient.
  8. Eficiència i orientació a resultats. La viabilitat de les empreses es juga en l’efectivitat i en l’eficiència a curt i llarg termini. Aquest líder eficient ha de saber gestionar en primer lloc el seu recurs més escàs: el temps.
  9. Col·laborador i treballador en equip, liderant en xarxa, de manera transversal i multifuncional. La coordinació i la confiança mútua generen col·laboració. Les estructures jeràrquiques i de control són clarament insuficients. Part del treball dels líders és connectar en forma de xarxa el coneixement dispers que es troba en l’organització.
  10. Comunicació, amb una gran capacitat d’escolta. La claredat en la visió i la cohesió en l’equip directiu quedarien limitades si no s’afegeix comunicació i capacitat d’escolta. Un líder ha de saber explicar relats creïbles, rellevants, diferencials i emocionals: l’storytelling.