· La caiguda d’afiliació a la Seguretat Social obliga a salvar llocs de treball i protegir les empreses

Les xifres de l’atur del mes de març són històriques, ja que es presenta un increment intermensual del 5,52%. A Catalunya l’atur registrat a les oficines de Treball de Catalunya comptabilitza 417.047 persones inscrites, que en valors absoluts són 31.833 persones aturades més respecte del febrer. Aquestes xifres són causades pel context de la crisi sanitària en la qual ens trobem immersos, per culpa de la COVID-19.

Ens hem de remuntar a les dades de l’any 2017 per registrar una taxa d’atur semblant a la que s’ha registrat al mes de març d’aquest any. Llavors també estàvem endinsats de ple en una crisi, en aquell cas econòmica, i la recuperació de les empreses va ser llarga i dura. Per aquest motiu és bàsic adoptar les mesures necessàries per salvar llocs de treball i empreses.

Una de les mesures extraordinàries i temporals de caràcter fiscal que urgeix més és la suspensió del pagament de tributs –IVA, IRPF i Impost de Societats– durant les setmanes que es prolongui aquesta crisi.

L’augment considerable de l’atur del mes de març però, no comptabilitza tots els expedients de regulació de l’ocupació temporal (ERTO). Per aquest motiu no es mostra la realitat de la desocupació, que de sumar ambdues xifres –ERTOs i atur– el número final de 417.047 persones incrementaria exponencialment.

 

Atur registrat per sexe i edat del mes de març | Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies