CURS: Com elaborar un pla de màrqueting digital

Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

Com elaborar un pla de màrqueting digital:

 • Dates: 14 d’abril a 09 de juny 2021
 • Dies: Dilluns i Dimecres
 • Horari: De 18h a 21 h.

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVA AQUÍ

PAS 2:

 • Formalitzar la inscripció seguint els passos que li marquem a continuació.

Objectius generals del curs

 • Organitzar els recursos tècnics, humans i materials per a desenvolupar les accions del pla de màrqueting.
 • Fer ús de tècniques i eines de gestió per a implementar-lo.

Contingut general del curs

 • Comunicació digital i mitjans digitals.

 • Principals canals digitals per promoure la venda online.

  • Publicitat on-line en pantalla.
  • Vídeo.
  • Màrqueting mòbil
  • Responsive Websites
  • E-mail màrqueting
  • Màrqueting de reus socials
  • Màrqueting d’afiliació
 • Eines per a millorar els resultats de les accions de e-màrqueting

  • Eines de publicitat online
  • Eines de distribució en línea
  • Eines per processar els pagaments online
  • Eines de servei al client online
  • Creació de continguts
  • Eines per a la publicitat a les xarxes socials
  • Màrqueting de correu electrònic
  • Màrqueting de motors de cerca (SEM) com Google Adwords
  • Eines d’optimització
 • Assignació i organització de recursos disponibles per a la implementació de les activitats de l’e-màrqueting

  • Concepte del pressupost de màrqueting
  • Etapes d’el·laboració del pressupost
  • Construcció del pressupost
  • Planificació pressupostària: la ratio de conversió
  • Programa de treball i estratègies d’anàlisi

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’administració pública no poden accedir a aquest pla de formació.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

SI ESTÀS EN ACTIU:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades:
  • El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebutd’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.

Enviar tota la documentació al mail: gestio@uei.cat

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.