El Departament d’Empresa i Treball obre una nova convocatòria del programa “TU+1”, que subvenciona la contractació indefinida d’una persona treballadora desocupada per part de les persones treballadores autònomes que no tinguin cap assalariat al seu càrrec. S’hi destinen a aquest programa 15 milions d’euros euros, un 34% més que l’any passat.⁣

Les sol·licituds es poden realitzar del dia 5 de setembre a les 9 hores fins al dia 28 de setembre a les 15 hores, només a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat.⁣

L’objectiu d’aquest ajut és doble: d’una banda, donar suport al creixement dels negocis i projectes professionals més petits, aquells de persones treballadores autònomes que tenen suficient activitat però no s’atreveixen a fer el pas de contractar algú; i d’altra banda, fomentar la contractació indefinida de persones en situació d’atur. Es poden contractar a través d’aquest programa fins a tres persones desocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupades.⁣

L’import de l’ajut és de 19.745 euros per finançar la contractació d’una persona desocupada a jornada completa. La contractació també es pot fer per una jornada parcial (igual o superior al 50%) i en aquest cas l’import de l’ajut serà proporcional. El contracte ha de ser indefinit i la durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut haurà de ser de 18 mesos. El contracte s’ha de fer en el termini de, com a màxim, dos mesos des de l’endemà de l’atorgament.⁣

Poden sol·licitar l’ajut “TU+1” tant les persones treballadores autònomes com les societats limitades unipersonals que no tinguin persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.⁣

En el cas de persones treballadores autònomes (persones físiques) han d’estar donades d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, en el moment de presentar la sol·licitud i per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.⁣

En el cas de societats unipersonals, han d’estar inscrites en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut i per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

Ves al tràmit