Per a joves de 18 a 29 anys

La FPO DUAL és un programa finançat pel SOC que acaba d’activar unes Subvencions per facilitar a les persones joves en situació d’atur -sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral- la millora de la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual: un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

*Tots els beneficiaris han d’estar inscrits a l’Oficina de Treball

Si esteu interessats, podeu contactar-nos a: comunicacio@uei.cat o al telèfon 93 860 47 00