· El 2019 ha estat un any que ha servit per assentar les bases de l’economia del futur.

Durant l’any 2019 s’han portat a terme moltes transaccions en el món empresarial que individualment són difícils d’interpretar. Aquestes dades s’entenen millor conjuntament, per aquest motiu, i gràcies a la col·laboració que tenim amb el nostre sponsor Catalana Occident, hem tingut accès a un resum de l’entorn econòmic de l’any passat, amb xifres, gràfics i infografies que ens permetran entendre millor el context empresarial d’avui dia.

 

Preus del Comerç Internacional

Durant el desembre del 2019 les exportacions van patir una estancada de preus. A la infografia següent es pot observar aquest estancament:

Percentatge de variació respecte el mateix mes de l’any anterior | Catalana Occident

 

Índex de Producció Industrial

D’altra banda, la producció industrial ha crescut en un 0,6%. Aquesta és una bona senyal, ja que farà afrontar el 2020 amb més prosperitat.

Percentatge de variació sobre el mateix periode de l’any anterior | Catalana Occident

Indicador Avançat Compost OCDE

Pel que fa a l’indicador avançat compost de la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) preveu una disminució en el creixement d’Espanya. Les xifres del gràfic següent així ho indiquen, ja que la tendència de la línia va a la baixa.

100 = valor a llarg termini | Catalana Occident

 

Préstec Nou Concebut

En quant al préstec nou concebut, en termes empresarials, el crèdit nou a les empreses ha crescut un 18%. Gràcies al gràfic podem veure aquest fenomen:

                                    Dades extretes del Banc d’Espanya | Catalana Occident

 

Prima de Risc

Les primes de risc han crescut als països de la Península Ibèrica, tan Espanya com Portugal. Això ens fa indicar que hi haurà menys inversió en els propers mesos, ja que les persones disposades a invertir no gaudiran d’un ample coixí que ofereixen les primes de risc actuals. Ho veiem al següent gràfic de barres:

                                Valor de tancament de cada mes | Catalana Occident