· L’inici del 2020 ha comportat una petita recessió econòmica a Espanya

Després del primer informe de resum de l’entorn econòmic amb dades de l’any 2019, arriba el segon informe amb les dades dels primers mesos de l’any 2020 -gener i febrer-. Les dades marquen una lleugera recessió en l’economia espanyola, aquest factor el podrem visualitzar mitjançant alguns indicadors econòmics com l’atur, els tipus d’interès, la prima de risc o el nombre d’empreses. Totes aquestes dades han estat facilitades per Catalana Occidentsponsor de la Unió Empresarial, a través de gràfics, infografies i algunes xifres.

 

Tipus d’interès

Els tipus d’interès a l’inici de l’any 2020 segueix baixant seguint la tendència dels últims mesos. En l’àmbit internacional baixen susceptiblement a Brasil i Rússia. Pel que fa al tipus d’interès que es fixa a Espanya, l’euríbor, també baixa i ja està per sota el 0%, en un valor del -0,288%.

Els tipus d’interès baixos són típics de períodes en què l’economia es refreda. Segons la teoria econòmica, els tipus d’interès baixos ajuden a reactivar el consum, ja que milloren l’accés al crèdit.

Variació dels tipus d’interès | Catalana Occident

 

Empreses en la Seguretat Social

Les empreses inscrites en la Seguretat Social ha disminuït intranscendentment, ja que la variació respecte a l’any anterior és mínima, agafant com a referència el mes de gener de 2019 en comparació amb el gener del 2020.

Comparativa del nombre d’empreses inscrites a la Seguretat Social | Catalana Occident

 

Atur registrat

No tots els indicadors econòmics en aquest inici de 2020 aporten valors negatius pel país. La bona notícia és que l’atur registrat baixa en un 1,3% i millora les dades del mes anterior -gener- i de l’any 2019. D’aquesta manera, la reducció de l’atur és un bon model per fixar-nos per seguir creixent econòmicament en aquest 2020.

Valors de l’atur registrat als inicis de 2020 | Catalana Occident

 

Prima de risc

Agafant els valors de tancament del mes de febrer, es pot treure la conclusió que les primes de risc han pujat a la majoria de països europeus. La pujada més forta es pot veure a Grècia, seguit d’Itàlia i Portugal. Pel que fa a Espanya, la prima de risc puja respecte al mes de gener, però segueix sent menor que al mateix període de l’any 2019.

Valors de la prima de risc | Catalana Occident