· L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha elaborat un manual de recomanacions per al treball autònom per fer front al coronavirus

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, i juntament amb l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral s’ha elaborat un manual de recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar el contagi de la Covid-19. Tot i haver passat a la Fase 1, és important que empresaris i treballadors no es relaxin amb les mesures de prevenció de contagis de la pandèmia del coronavirus.

Recomanacions generals

Des de la Generalitat de Catalunya se segueix incentivant en potenciar en les mesures que sigui possible el teletreball i altres formes de treballar a distància: gestions per telèfon, tràmits telemàtics, missatges de correu electrònic, reunions per videotrucada, etc. D’aquesta manera s’evitaran aglomeracions a la feina, i això permetrà reduir el risc de contagis. Relacionat amb aquest últim punt, s’ha d’evitar el contacte estret entre persones respectant una distància social de 2 metres.

S’ha de tenir en compte les mesures per a la higiene respiratòria i la tos. Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic i sempre a l’entrar i sortir de l’establiment en què es treballa, així com de l’empresa o domicili particular on s’hagi prestat el servei. D’aquesta manera, també s’ha de fomentar els pagaments per transferència o targeta, evitant la utilització de diners en metàl·lic. En el cas que no sigui possible, s’ha de desinfectar bé les mans després de tocar els diners en efectiu.

Òbviament, si teniu alguna mena de símptoma no s’ha d’anar a treballar en espais que siguin d’atenció al públic o on hi hagi altres persones. En aquests casos s’ha de contactar amb el 061 o amb el CAP perquè es faci una valoració d’atenció primària i se segueixin els passos que us indiquin.

Recomanacions en els desplaçaments

  • Utilitzeu sempre que pugueu, mitjans de transport individuals com bicicletes, patinets elèctrics, etc.
  • Si heu de viatjar en transport públic, eviteu les hores punta, feu servir mascareta, mantingueu la distància de seguretat i procureu tocar el mínim imprescindible els elements comuns, com ara botons, barres, portes, seients, vidres, etc.
  • Eviteu agafar l’ascensor, però si l’heu de fer servir, que sigui individualment.

Recomanacions a la feina

En aquest cas dependrà de tres factors diferents:

  1. Si el servei és en establiment propi: modifiqueu la distribució i l’organització del lloc de treball per garantir la distància de seguretat respecte d’altres persones, a més de la possible utilització de mampares protectores i òbviament la mascareta en cas que no es garanteixi la distància mínima de seguretat.
  2. Si el servei és en una altra empresa: tingueu present la coordinació de les activitats empresarials. Les persones treballadores autònomes han d’aportar informació sobre els riscos que pot generar la seva activitat i les possibles interaccions amb la resta dels empresaris. Preferentment, utilitzeu eines, equips de treball, telèfons, etc. propis.

  3. Si el servei és en domicilis particulars: renteu-vos les mans amb aigua sabó o amb una solució hidroalcohòlica en entrar i sortir. A més a més, en el treball a domicili és imprescindible que utilitzeu la mascareta. Finalment, reduïu al mínim el temps de permanència.