Què és?

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral i/o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

Objectius i beneficis

OBJECTIUS: avaluar, reconèixer i acreditar oficialment les competències professionals de les persones, adquirides per l’experiència professional i la formació no formal al llarg de tota la seva vida

Persona

 • Reconeixement al saber fer: Puja l’autoestima de la persona.
 • Nova oportunitat per adquirir titulació que no es va assolir per abandonament escolar anterior.
 • La persona pot capitalitzar la seva experiència professional i obtenir un títol d’FP o CP.
 • La persona pot mantenir-se al seu lloc de treball, principalment en professions regulades

Empresa

 • Millora el capital humà de les empreses mitjançant la qualificació, i així, competitivitat i productivitat
 • Evita l’intrusisme professional impedint que persones exerceixen sense qualificació
 • Poden beneficiar-se del SNCP per a implantar gestió per competències de les seves plantilles
 • Facilita la mobilitat dels treballadorsen l’àmbit nacional i internacional.

Societat

 • Dignifica les ocupacions i millora el grau de professionalitat
 • Incrementa el núm. de població activa qualificada, això permet millor percepció del capital humà
 • La qualificació disminueix el risc d’exclusió social, aportant oportunitats d’ocupació.
 • En el marc del diàleg social i la negociació col·lectiva pot ser un element que doni suport a la classificació professional

Fases del procés

Correu d’informació: acreditacio.fpcat@gencat.cat