Segons la llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular, informem si durant l’any 2022 heu generat residus perillosos en qualsevol quantitat o tipologiaesteu obligats a presentar la Declaració anual de residus Industrials (DARI).

Aquesta declaració s’ha de presentar mitjançant el formulari de la DARI, a través de la plataforma SDR abans de l’1 de març del 2023, on s’ha d’indicar els residus produïts i gestionats durant el 2022.