Les persones contractades han de ser de Granollers, menors de 30 anys o majors de 45.

L’Ajuntament de Granollers ha obert una convocatòria per a subvencionar la contractació de persones desocupades de Granollers menors de 30 anys o majors de 45, amb l’objectiu de contribuir a reduir la taxa d’atur de la població de Granollers i fomentar l’ocupació de qualitat.

Així, se subvencionaran contractes laborals iniciats entre l’1 de gener i el 14 de setembre de 2023 (el dia que acaba el termini de presentació de sol·licituds). Els contractes han de ser indefinits o fixos discontinus i a jornada completa i la persona contractada, no pot haver treballat a la mateixa empresa en els 6 mesos anteriors a la data d’inici de la contractació per la qual es sol·licita la subvenció.

Podran ser beneficiari/ària d’aquesta subvenció qualsevol tipus d’empresa que tingui el domicili social o centre de treball al Vallès Oriental i la despesa subvencionable és la retribució salarial bruta i les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als 8 primers mesos de la persona contractada per a la qual se sol·licita la subvenció. Cada empresa podrà sol·licitar la subvenció. Cada empresa podrà sol·licitar la subvenció per a un únic contracte laboral.

L’import màxim de la subvenció per a un contracte a jornada completa és de 6.000€ quan la persona contractada sigui dona; 5.000€ quan la persona contractada faci més de 12 mesos que està desocupada o tingui un certificat de discapacitat física, psíquica o sensorial; i de 4.000€ per a la resta de sol·licituds. En el cas de contractes fixos discontinus, l’import màxim a atorgar serà proporcional al temps a treballar durant els primers 8 mesos de contractació.

Termini de sol·licitud: des del 14 de juliol fins al 14 de setembre.

Consulta les bases
Enllaç al tràmit