Aquest gener entra en vigor la llei aprovada el passat 27 d’abril, el Real Decret-llei 7/2021, que fa un pas més a l’hora de protegir els drets dels consumidors i fomentar l’economia circular.

Entre els punts més destacats de la nova llei de garanties, cal tenir en compte:

  • L’ampliació del termini de garantia legal dels productes. Passa de 2 a 3 anys des del moment d’entrega del bé en qüestió. En el cas que el producte sigui digital, es mantindrà en dos anys i un any si el producte és de segona mà.
  • L’ampliació de termini no és igual en el cas que la compra la faci una empresa. Si el comprador és una companyia, el termini que s’haurà d’aplicar és només d’un any, com fins ara.
  • Els fabricants estaran obligats a oferir peces per reparar els seus productes durant un període de 10 anys des del moment que es deixi de fabricar el producte enlloc dels 5 anys de termini que s’ofereixen actualment.

Amb aquesta ampliació, les autoritats pretenen combatre l’obsolescència programada i contenir la generació d’escombraries electròniques, fomentant la reparació dels dispositius i retardant el més possible la seva arribada al punt net.

Llegir el BOE