La llei dóna fins el 8 de març de 2022 per a que les empreses de més de 50 treballadors tinguin un d’aquests plans.

Les empreses amb més de 100 treballadors estan obligades des d’avui a tenir un pla d’igualtat per a les seves plantilles, tal com exigeix el Reial decret llei de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte d’aprovat el 7 de març de 2019, on se’ls donava a les companyies d’aquesta grandària un termini de dos anys per a l’aprovació d’aquests plans.

Aquesta norma va donar un termini d’un any perquè les empreses de més de 150 treballadors adoptessin aquesta mesura – que ja es va complir en 2020-; i tres anys perquè ho fessin les de més de 50 empleats. Per aquest motiu, l’any que ve per aquestes dates, totes les companyies amb una plantilla de més d’aquest volum de treballadors haurà de tenir un pla d’igualtat.

Segons l’apartat 13 de l’article 7 de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, els terminis perquè les empreses tinguin aquests plans d’igualtat són de compliment obligatori i no tenir-los suposarà una sanció de caràcter greu per a l’empresa, que pot oscil·lar dels 626 als 6.250 euros. És més, si existeix una ordre de l’autoritat laboral perquè l’empresa tingui un d’aquests plans i, així i tot segueix sense tenir-ho, la sanció seria molt greu i les multes s’elevarien a una forqueta d’entre 6.251 a 187.515 euros.

A més, aquestes sancións són compatibles amb una altra mena de sancions addicionals segons sigui el grau de l’incompliment empresarial. Podria ser el cas de la pèrdua automàtica, i de manera proporcional al nombre de treballadors afectats per la infracció, de les ajudes, bonificacions o altres beneficis derivats de l’aplicació de programes d’ocupació.