· Tant la patronal com el bufet d’advocats consideren incoherent mantenir aquest impost constant amb la situació viscuda

La Unió Empresarial, juntament amb el bufet d’advocats JDA-SFAI han acordat procedir a la reclamació de la reducció de l’IAE en aquelles empreses que s’hagin vist afectades per la pandèmia del coronavirus. Des de la patronal del Vallès Oriental es creu que aquesta mesura és la més justa, ja que hi ha moltes empreses que han estat obligades a reduir la seva activitat econòmica a conseqüència de la COVID-19.

L’IAE o Impost d’Activitats Econòmiques és un impost que grava la realització de qualsevol mena d’activitat econòmica, tant a persones físiques com jurídiques. A diferència d’altres impostos, el seu import és constant independentment del balanç de l’activitat. Per tant, aquest és un impost directe, obligatori, proporcional, real i de gestió compartida.

L’aprovació de l’Estat d’Alarma amb el Reial Decret 463/2020 de 14 de març va obligar a la paralització d’un gran nombre d’activitats econòmiques. Les empreses van haver de parar les seves activitats durant els dies de confinament. Per aquest motiu, des de la UEI, juntament amb JDA-SFAI, es procedirà a la reclamació de reducció de l’IAE, ja que no és just pels empresaris que hagin d’assumir aquest impost quan s’han vist obligats a parar la seva activitat.

En conclusió, tant la patronal com el bufet d’advocats demanen a les administracions públiques que es procedeixi a revisar les condicions de l’Impost d’Activitats Econòmiques, i valorin una rebaixa proporcional, o inclús una extensió total com ja se sol·licita pels grups empresarials, a l’impost, respecte a l’exercici de l’any 2020.