Les obligacions derivades de la Llei 3/2007 afecten, avui dia, a totes les empreses i organitzacions tant de caràcter públic com privat. És un greu error creure que només les empreses de més de 50 persones treballadores tenen obligació de complir amb aquesta Llei, ja que són moltes les accions a desenvolupar i que ens venen imposades per les diferents normes que s’han vingut publicant en els últims anys. 

Les empreses han de demostrar que no estan discriminant la dona en l’entorn laboral, i per a això es parteix de la base de l’aplicació de tota una sèrie de mesures que ens permetran evitar la presumpció d’aquesta possible discriminació. El registre retributiu, el Pla d’Igualtat, el document de mesures d’Igualtat per a les pimes o el protocol d’assetjament, són només alguns dels elements que haurem de tenir al dia en les nostres organitzacions

programa de la jornada informativa sobre igualtat de gènere
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA