La situació de sequera actual amb reserves per sota del 28% ha activat el pla de sequera en EXCEPCIONALITAT amb data 2 de març, i té un seguit de restriccions pels diferents sectors.

Es mantenen o s’amplien les mesures d’estalvi en els diferents usos de l’aigua que existien fins al moment en l’estat d’alarma:⁣

  • Reducció dels consums d’aigua no lligats al procés productiu dels usuaris industrials en un 5%⁣
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius en un 30%.⁣
  • Prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, llacs artificials, etc. ⁣
  • S’estableix una dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.
Us facilitem un llistat informatiu sobre la permissió del consum d’aigua públicadetallada per zones industrials, domèstiques i agrícoles entre d’altres:
Llistat informatiu estat d'excepcionalitat del pla de sequera i afectació a la indústria