· Després de la desacceleració econòmica del 2019, l’any 2020 es preveu una estabilitat necessària per a tothom.

Segons l’anàlisi del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC), les previsions dels principals organismes internacionals coincideixen en el fet que aquest 2020 hi haurà una estabilitat després de la desacceleració del 2019. Aquesta estabilitat permetrà a les empreses poder tornar, a poc a poc, a situar-se en una bona posició de mercat.

Tot i això, el creixement del PIB mundial serà mínim: entre un 2,5% i un 3%.  Aquest auge dèbil del PIB provindrà gràcies a l’aportació de les economies emergents i en desenvolupament. Aquestes economies emergents es calcula que podran registrar un augment del PIB des del 4,1% el 2020, fins a un 4,4% el 2022.

A l’economia espanyola, igual que les economies dels països de la Unió Europea (UE), el creixement serà simbòlic, i és que les estimacions apunten a tan sols un 1,9% d’augment del PIB pels propers dos anys. Malgrat aquest poc creixement, el Banc d’Espanya augmentarà en un 1,7% el seu propi PIB, però en els pròxims anys -2021 i 2022- preveu una moderació del creixement entre l’1,5% i l’1,6%.

Basant-se en aquesta estabilitat i moderació del 2020, si no hi ha conflictes comercials greus, es preveu també una certa reactivació de l’economia pels anys següents. D’aquesta manera, l’estabilitat que es demanava des del sector econòmic arribarà aquest any, i segons les previsions es mantindran -com a mínim- un parell d’anys més.

Gràfic on es veuen les previsions del creixement del PIB | CIEC