· Les dades facilitades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern espanyol són molt positives i esperançadores per la futura recuperació econòmica

El mes de març de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 36,1% interanual, aconseguint els 7.584,1 milions d’euros, 6,2 punts superior a la taxa de variació anual (TVA) del conjunt d’exportacions espanyoles (29,9%). La contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (28.268,3 milions d’euros) va créixer fins al 26,8%.

Les importacions catalanes al març de 2021 van suposar 7.654,9 milions d’euros, van augmentar 19,0% interanual. Van representar el 26,7% del total de les importacions espanyoles (28.680,2 milions d’euros, taxa de variació anual de 20,5%).

El saldo comercial de Catalunya va registrar al març de 2021 un dèficit de -70,8 milions d’euros, un -91,8% inferior al del mateix mes de 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 99,1%, 12,5 punts percentuals més que al març de 2020 (86,6%, segons dades provisionals).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-març de 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 10,2% respecte del mateix període en 2020, aconseguint els 19.183,7 milions d’euros, (26,5% del total de les exportacions espanyoles).Per la seva part les importacions acumulades de Catalunya van suposar 20.712,0 milions d’euros (27,4% del total d’Espanya), amb un descens de -2,7% respecte del mateix període de l’any anterior.

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-març 2021 va ascendir a -1.528,3 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 92,6%, amb una millora de 10,8 punts percentuals respecte al mateix període de 2020.

Principals sectors exportadors

Al mes de març la situació va ser la següent:

 • Productes químics (29,2% del total exportat i TVA 22,6%).
 • Béns d’equip (16,8% del total i TVA 36,7%).
 • Automoció (13,7% del total i TVA 76,1%).
 • Alimentació, begudes i tabac (13,5 del total exportat i TVA 11,3%).
 • Manufactures de consum (12,0% del total exportat i TVA 59,8%).
 • Semimanufactures no químiques (6,7% del total exportat i TVA 37,1%).
 • Productes energètics (3,5% del total exportat i TVA 76,6%).

Principals sectors importadors

Al mes de març la situació va ser la següent:

 • Productes químics (26,3% del total importat i TVA 8,7% interanual).
 • Béns d’equip (19,5% del total i TVA 34,5% interanual).
 • Manufactures de consum (13,8% del total i TVA 34,9% interanual).
 • Sector d’automoció (12,2% del total i TVA 2,8% interanual).
 • Alimentació, begudes i tabac (10,8% del total i TVA 4,9% interanual).
 • Productes energètics (6,1% del total i TVA 33,0% interanual).
 • Semimanufactures no químiques (5,9% del total i TVA 19,3% interanual).

Per llegir l’informe complet faci clic aquí.