Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

Aprèn a fer el Pla de Màrqueting Digital per a la teva empresa:

 • Dates:  Del 19 de setembre al 16 de novembre
 • Dies: Dilluns i dimecres
 • Horari: De 18.00h a 21:10 (Del 19/09 al 02/11) i de 18.00h a 21:00h (Del 7/11 al 16/11)
 • Modalitat: Presencial

Veure contingut del curs fent clic a continuació

Durada del curs 50 hores

Objectius generals del curs

Objectius generals:
– Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting. – Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital.
– Entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals.

Objectius específics:

– Conèixer i saber aplicar les eines d’analítica web.
– Entendre la importància de les mètriques per a l’èxit en entorns digitals.
– Entendre com funciona un projecte Web i a treure-li partit.
– Fixar els objectius d’un projecte Online i portar un seguiment dels mateixos.
– Gestionar el nostre blog, web, anuncis i xarxes socials de manera més eficient.
– Aprendre a analitzar i buscar casos d’èxit Online, analitzar altres projectes online i el seu posterior impacte. – Aprendre a crear i aplicar un Pla de Màrqueting Digital mitjançant tècniques d’Analítica Web.

Temari

1. Fixar els objectius d’un projecte Online: Acquisition, engagement, conversion, loyalty. 2. Sense analítica estem Cecs.
3. El mètode Lean: Fail fast, fail cheap.
4. El Pla de Màrqueting Digital.

4.1. Auditoria.
4.2. Estudi de la competencia.
4.3. Anàlisi DAFO.
4.4. Anàlisi de l’Audiència.
4.5. Fixar Objectius: SMART goals i KPI.
4.6. Tècniques de Màrqueting Digital a curt, mitjà i llarg termini. 4.7. Fixar un calendari d’implementació.
4.8. Fixar un pressupost.
4.9. Avaluar el Pla de Màrqueting Digital.

5. Analítica Web aplicada a Xarxes Socials.
6. Analítica Web aplicada a Botigues Virtuals.
7. Analítica Web aplicada a projectes SEO.
8. Eines per a analitzar: connectar WordPress amb Google Analytics i Webmasters, connectar WordPress amb MailChimp / Hootsuite / Facebook Insights / Twitter Analytics / Instagram Analytics / LinkedIn

PASSOS A SEGUIR PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVA AQUÍ

PAS 2:

Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex 1. Pots descarregar el document a continuació:

DESCARREGAR ANNEX 1 ANALÍTICA WEB I PLA DE MÀRQUETING DIGITAL

PAS 3

Fer fotocòpia del DNI en vigor.

PAS 4

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades: El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM

 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 5

Enviar tota la documentació per e-mail a: formacio@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES ABANS DEL 9 DE SETEMBRE.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

RECORDA! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.