Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

NEGOCIACIÓ I TANCAMENT EFICAÇ DE VENDES

 • Dates: 25/09/23 al 16/10/23
 • Dies: Dilluns i Dimecres
 • Horari: De 18 a 21 h. Dia 16/10: de 18 a 20 h.
 • Total hores curs: 20 h.
 • Curs prescencial

Objectiu general:

 • Aprendre tècniques efectives de negociació comercial per al tancament de vendes.

Objectius específics:

 • Aprendre a estructurar una negociació.
 • Trobar sempre opcions favorables durant la conversa.
 •  Enfocar el tancament més positiu per ambdues parts.

NEGOCIACIÓ I TANCAMENT EFICAÇ DE VENDES

1. Vendre o ajudar a comprar
2. La Negociació
2.1. Tipus: Negociació competitiva vs cooperativa.
2.2. El negociador situacional: adaptar l’estratègia a la situació. 2.3. Escoltar i preguntar.
2.4. Regles per a una bona escolta.
2.5. Comportaments positius i negatius per a una bona escolta. 2.6. La comunicació no verbal.
2.7. Preparar la negociació.
2.8. Posicions. Descobrir els interessos propis i de l’altre.
2.9. Quines són les meves cartes a la negociació
2.10. Les propostes
2.11. El MAPAN
3. El tancament
3.1. Quan hem de tancar? Senyals de tancament.
3.2. Tipus de tancament.
3.3. Objeccions. Ajudar a superar els dubtes del client.
3.4. Resoldre les objeccions.
3.5. Presentar les solucions.

PASSOS A SEGUIR PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVAR AQUI

PAS 2:

Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex 1. Pots descarregar el document a continuació:

DESCARREGAR Annex 1 – NEGOCIACIÓ I TANCAMENT EFICAÇ DE VENTES

PAS 3

Fer fotocòpia del DNI en vigor.

PAS 4

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades: El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM

 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 5

Enviar tota la documentació per e-mail a: formacio@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES ABANS DEL 15 DE SETEMBRE.

DOCUMENTACIÓ

Fotocòpia DNI
– Documentació acreditativa de la seva situació laboral (capçalera de la nòmina, vida laboral, certificat d’empresa, rebut d’autònoms o document acreditatiu de la situació de demandant d’ocupació no ocupat_DONO).

Treballadors/res en actiu que vulguin adquirir/ampliar els coneixements sobre la negociació i el tancament eficaç de vendes.

ACREDITACIÓ ACADÈMICA

Diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot Formació i per l’entitat subvencionadora, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant, preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.