Curs: LinkedIn – Funcionalitats, posicionament, i desenvolupament

Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament:

 • Dates: 17 de maig a 29 de maig 2023
 • Dies: Dilluns i dimecres.
 • Horari: De 18h a 21h.
 • CURS PRESENCIAL

El curs de funcionalitats, posicionament i desenvolupament de LinkedIn de 12 hores, t’ajudarà a identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es comparteixen.

Contingut general del curs

 • Identificació de LinkedIn com a xarxa social

  • Concepte de LinkedIn
  • Visió actual i ús del LinkedIn com a usuari i com a empresa
  • Coneixement de l’algoritme de LinkedIn
  • Aplicacions pràctiques per a créixer en seguidors de manera orgànica
 • Especificació dels continguts de l’

 • eina i usos

  • Tipologia de continguts: educatius, d’ajuda,  per a convèncer,  informar i entretenir
  • Definició de les dinàmiques de fotos i vídeos
  • Usos pràctics del hashtag
  • Coneixement i ús pràctic de la publicació d’ofertes de treball
  • Definició de les dinàmiques d’enquestes i esdeveniments
  • Procés de planificació estratègica/calendari
  • Exemplificació d’aplicacions per a programar el contingut
  • Exemplificació teoricopràctica de les millors pàgines i publicacions
 • Descripció dels principis bàsics del LinkedIn com a eina de màrqueting

  • Ús pràctic dels missatges directes i el networking en la xarxa
  • Coneixements i ús pràctic dels sortejos, premis i bases legals
  • Principis de la publicitat a LinkedIn
  • Coneixements de l’eina d’analítica i seguiment de resultats

PASSOS A SEGUIR PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVA AQUÍ

PAS 2:

Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex 1. Pots descarregar el document a continuació:

DESCARREGAR Annex_1 – LINKEDIN: FUNCIONALITATS, POSICIONAMENT I DESENVOLUPAMENT

PAS 3

Fer fotocòpia del DNI en vigor.

PAS 4

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades: El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM

 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 5

Enviar tota la documentació per e-mail a: formacio@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES ABANS DEL 7 DE MAIG.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant, preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.