Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

Anglès B1

 • Dates: Del 7 de novembre al 30 de gener de 2024
 • Dies: Dimarts i dijous
 • Horari: de 17h a 20h.
 • Lloc: La Granja Escola – Paratge Sanata s/n – Santa Maria de Palautordera

PASSOS A SEGUIR PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

PAS 1:

Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex

 1. Pots descarregar el document a continuació:

DESCARREGAR Annex 1 – ANGLÈS B1

MOLT IMPORTANT: AQUEST DOCUMENT S’HA DE PORTAR EL PRIMER DIA L’ORIGINAL

PAS 2:

Fer fotocòpia del DNI en vigor

PAS 3:

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

 • Fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades; el número de Seguretat Social del treballador, núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM

 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 4:

Enviar tota la documentació per e-mail a: gestio@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES ABANS DEL 3 DE NOVEMBRE 2023 

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant, preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.