La llei 12/2023, desenvolupa el dret recollit a la Constitució a un habitatge digne, ajudar aquells col·lectius amb més dificultats d’accés a aquest bé amb mesures com ara el límit al preu del lloguer o l’impuls dels habitatges públics.

En aquest esmorzar de treball que celebrem el dimecres 12 de juliol, parlarem sobre aquesta nova llei i com afecta al control de preus dels lloguers, als propietaris (que freqüentment són empresaris) i quines implicacions té tocant els següents punts:

  • Context normatiu de l’habitatge.
  • Implicacions derivades de la nova Llei Estatal en els lloguers d’habitatges vigents.
  • Implicacions derivades de la nova Llei Estatal en els lloguers en el futur.
  • Bonificacions i penalitzacions fiscals.
Inscripció gratuïta