El registre de retribucions obligatori a partir del 14 d’abril

· Aquesta normativa estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de gènere […]