CONSELL DE RELACIONS LABORALS: Escolta Activa

En aquesta jornada organitzada per la Unió Empresarial tractarem sobre alguns dels propòsits de l’existència del Consell de Relacions Laborals, com per exemple, que les organitzacions: […]