JORNADA: IGUALTAT DE GÈNERE

La incorporació de les dones al mercat laboral està suposant un repte per a les empreses, implicant un nou enfocament de les polítiques de recursos humans. Però la seva incorporació al mercat laboral suposa enfrontar-se a nombrosos obstacles, no sols de caràcter normatiu. La tradicional concepció de la divisió dels papers dels homes i les [...]

JORNADA: IGUALTAT DE GÈNERE2021-03-18T14:49:48+01:00