JORNADA: IGUALTAT DE GÈNERE

La incorporació de les dones al mercat laboral està suposant un repte per a les empreses, implicant un nou enfocament de les polítiques de recursos humans. Però la seva incorporació al mercat laboral suposa enfrontar-se a nombrosos obstacles, no sols de caràcter normatiu. La tradicional concepció de la divisió dels papers dels homes i les [...]

JORNADA: IGUALTAT DE GÈNERE2021-03-18T14:49:48+01:00

Multes a empreses sense pla d’igualtat

La llei dóna fins el 8 de març de 2022 per a que les empreses de més de 50 treballadors tinguin un d'aquests plans. Les empreses amb més de 100 treballadors estan obligades des d'avui a tenir un pla d'igualtat per a les seves plantilles, tal com exigeix el Reial decret llei de mesures urgents [...]

Multes a empreses sense pla d’igualtat2021-03-09T13:46:19+01:00