· Aquest factor ve precedit per la pujada abusiva de la factura de la llum que està marcant màxims històrics

La tendència a l’alta de la factura de la llum, que no deixa de marcar màxims històrics dia rere dia, ha concentrat el focus mediàtic en l’impacte sobre la tarifa regulada de les llars (PVPC). Mentrestant el teixit empresarial, que s’acull a contractes de mercat lliure, pateix els pitjors efectes de l’augment abrupte dels costos energètics. Les grans empreses de l’entorn de la Unió Empresarial (UEI) asseguren que “si no s’apliquen mesures per a contenir-ho, aquest cost serà inversament proporcional a la competitivitat de les nostres empreses, provocant problemes d’inflació i un augment de la pressió sobre els pressupostos del teixit empresarial nacional”.

Des de Metales & Metalurgia han pogut entrevistar a Ángel del Pes, Business Line Manager d’Eficiència Energètica de TÜV SÜD Espanya i Portugal, on afirma que “s’estan veient afectats tots els consumidors amb contractes indexats al preu del mercat diari, independentment del sector al qual pertanyin, però la situació afecta a tots, des dels consumidors domèstics fins a la indústria electrointensiva”. Perquè el preu de cassació sigui més baix i es pugui desplaçar la corba d’oferta, “una opció factible seria la generació eòlica i l’aprofitament del sol, encara que el problema d’aquestes tecnologies és la disponibilitat”, afegeix Del Pes. Precisament, una altra de les causes de l’elevat preu de l’electricitat és el preu del gas, que també s’ha disparat, i l’alt preu dels drets d’emissió de CO₂, dos factors que afecten directament la generació d’electricitat provinent dels cicles combinats.

L’opinió del nostre empresariat

Una solució que comparteix la majoria de l’empresariat de la UEI és que per a poder controlar el consum energètic el primer pas consistirà a mesurar el que s’està consumint. Una vegada quantifiquem l’energia amb el temps, podrem comparar la nostra activitat i serem capaços de categoritzar el consum imprescindible i el que es produeixen sense necessitat, eliminant els innecessaris i reduint els imprescindibles. D’aquesta manera, disminuirem tant l’impacte de la nostra activitat com el de la factura energètica.

Una altra opció, conclou l’expert de TÜV SÜD, “serà actuar sobre la simultaneïtat d’equips en funcionament, per a aconseguir reduir la demanda de potència sense que es vegi afectada la nostra activitat normal. Si optimitzem la potència contractada també aconseguirem un estalvi econòmic important». En qualsevol cas, aquestes pautes esmentades anteriorment han de ser continuades, prestant la suficient atenció per no incórrer en consums innecessaris o en excessos de potència que tinguin un efecte contrari a l’esmentat.