CURS: Emprenedoria

Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

Emprenedoria:

 • Dates: 10 de maig a 08 de juny 2021
 • Dies: Dilluns i Dimarts.
 • Horari: De 18h a 21h.

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVA AQUÍ

PAS 2:

 • Formalitzar la inscripció seguint els passos que li marquem a continuació.

El curs d’Emprenedoria de 30 hores t’ajudarà a definir de forma més acurada les competències/actituds i habilitats que necessita un emprenedor en ple segle XXI; amb la pràctica del TEST DE L ́EMPRENEDOR.

Objectius generals del curs

 • Aprofundir en els temes de MARKETING/FINANCES I FISCALITAT D ́UN NEGOCI, des de la perspectiva prèvia del projecte i amb les implicacions d ́un negoci en funcionament, introduir més exemples pràctics.
 • Treballar els temes de Pla de Comunicació i Lideratge d ́una manera més extensa.
 • Introduir un nou contingut relacionat amb les xarxes socials, una visió general per l ́aprofitament de les mateixes per millorar la visibilitat del projecte.

Contingut general del curs

 • Comprensió de l’entorn de l’emprenedoria

  • Actitud i habilitats necessàries per emprendre al segle XXI.
  • Test pràctic de capacitats per l ́emprenedoria.
 • Projecte d’emprenedoria

  • Definició de la missió i la visió del projecte d ́emprenedoria.
  • Anàlisi pràctica de la posició de sortida (DAFO i estratègies de desenvolupament futures).
  • Estructura general del pla d’empresa-exemples sectorials.
  • Realització del resum executiu-claus de redacció i comunicació.
 • Definició del canvi de negoci

  • Anàlisi dels nou blocs del CANVAS.
  • Pràctica grupal del CANVAS.
  • Presentació dels promotors del projecte.
  • Currículum empresarial i personal dels promotors.
  • Desenvolupament pràctic.
  • Pactes previs entre els futurs socis.
  • Pla empresa: disseny i descripció de productes i serveis/pla de producció.
 • Pla de comunicació i màrqueting del projecte

  • Estils de comunicació/assertivitat i empatia/comunicació no verbal.
  • Importància de les xarxes socials.
  • Explicar el projecte als stakeholders.
  • Pràctica d’elevator pitch.
 • Lideratge

  • Previ: autolideratge-bases pràctiques.
  • Qüestions claus per formar, gestionar de forma eficaç equips de treball i solucionar els conflictes.
  • Gestió del temps-claus pràctiques per gestionar la nostra agenda de forma adequada.
 • Viabilitat econòmica del projecte: Pla econòmic financer

  • Entendre i saber explicar les finances de la teva empresa-treball amb eines pràctiques de suport.
 • Obligacions fiscals i amb la seguretat social

  • Opcions legals.
  • Forma jurídica del negoci i repercussions personals i legals.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

La formació es realitzarà mitjançant plataforma informàtica: Google Classroom.

Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentats l’Annex 1 i Annex 2, acompanyats de la següent documentació:

SI ESTÀS EN ACTIU:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades:
  • El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM:

 • Fotocòpiadel DNI en vigor
 • Fotocòpiade l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.

Enviar tota la documentació al mail: gestio@uei.cat

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui resposable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.