Document d’autorització per al tractament de models de CV

Si estàs interessat en alguna de les ofertes de feina que la Unió Empresarial publica, és imprescindible que, per tema de protecció de dades, ens facis arribar signat el Document d’autorització per al tractament del teu CV.

És important que imprimeixis aquest document, l’omplis i el signis en color blau, i ens el facis arribar conjuntament amb el teu CV actualitzat al correu electrònic comunicacio@uei.cat

A continuació, pots descarregar el document:

CONSENTIMENT CV